Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Zadania Rzecznika Konsumentów

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.jedn. Dz.U. z 2003r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:
Zadania Rzecznika
Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 • edukacja konsumencka.

Miejski Rzecznik Konsumentów może również:

 • udzielać pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz istnieje możliwość wytoczenia powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowania, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
 • występować do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskami o wszczęcie postępowania przeciwko przedsiębiorcom nadużywającym pozycji dominującej na rynku (praktyki monopolistyczne) oraz w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Rzecznik nie zajmuje się sprawami:

 • roszczeń przedsiębiorców - przedsiębiorcy poszukujący pomocy prawnej w dochodzeniu swych roszczeń powinni zwrócić się do kancelarii prawnej prowadzonej przez adwokata/radcę prawnego;
 • ochrony danych osobowych - sprawy dotyczące naruszenia danych osobowych można zgłaszać do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, tel./fax: (22) 860 70 86;
 • ochrony dóbr osobistych - osoby, poszukujące pomocy prawnej, których dobra osobiste zostały naruszone powinny zwrócić się do kancelarii prawnej prowadzonej przez adwokata/radcę prawnego;
 • ochrony praw pacjentów - sprawy dotyczące naruszenia praw pacjenta można zgłaszać się do: Podlaski OW NFZ, ul. Pałacowa 3, Sekcja Skarg i Wniosków, tel. 85 745 95 76, 745 95 77 (pn-pt, 8.00-16.00), e-mail: sekretariat@nfz-bialystok.pl strona internetowa oddziału: www.nfz-bialystok.pl
 • ochrony praw ubezpieczonych – sprawy związane z ochroną praw ubezpieczonych można zgłaszać się do Biura Rzecznika Ubezpieczonych, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa;
 • ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych - członkowie spółdzielni mieszkaniowych powinni dochodzić swoich roszczeń od spółdzielni w trybie opisanym w statucie spółdzielni, a po wyczerpaniu tej drogi – przed sądem. W niektórych sprawach pomocy udzielić może Krajowa Rada Spółdzielcza, ul. Jasna 1A,, 00-013 Warszawa;
 • prawa pracy – sprawy z zakresu prawa pracy można zgłaszać się do Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, ul. Fabryczna 2, 15 – 483 Białystok;
 • w sprawie sporów z organami administracji publicznej - osoby poszukujące pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń od organów administracji publicznej powinny zwrócić się do kancelarii prawnej prowadzonej przez adwokata/radcę prawnego.

Rzecznik konsumentów jest bezpośrednio podporządkowany radzie i ponosi przed nią odpowiedzialność.

Usytuowanie organizacyjne rzecznika konsumentów określa statut lub regulamin powiatu. Czynności z zakresu prawa pracy wobec rzecznika konsumentów wykonuje starosta.

Urząd
najczęściej czytane

Certyfikat PN - EN ISO 9001:2009


Projekty realizowane


Projekty zrealizowane


Współpraca z NGO


Wydziały Starostwa